1,9t Minigraver. Kan kjøres av alle uten maskinførerbevis
2,5t Minigraver. Kan kjøres av alle uten maskinførerbevis
6t Minigraver.
Kompaktlaster som kan kjøres av alle uten maskinførerbevis

Vakuumløfter for innsetting av tunge glass